Etimesgut Nöbetçi Eczaneler
Anadolu Gençlik Derneği
futureskids
futureskids
E-Adalet
Umre Kültür
Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi
Adres: 30 Ağustos Mahallesi Öğretmenler Sok. No:2/3
Telefon : (0312) 244 95 80
Mail: etisem@etimesgut.bel.tr
Web sitesi : etisem.etimesgut.bel.tr

Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi Hakkında
etiSEM
Etimesgut Belediyesi Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi 
Mesleki Gelişim ve Beceri Edindirme Kursları 
 
Kuruluş amacı
- Etimesgut’luların açık eğitim ihtiyaçlarına cevap verebilmek, kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamak, kültürel, kentsel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunarak kent kültürü ve büyükşehirde yaşama konusunda bilinçlendirmek, çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanımlı hale getirmek,
 
- Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlar ve el sanatlarımızın canlandırılıp yaşatılması, geliştirilerek gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlamak,
 
- Mesleki ve teknik alanda ara eleman yetiştirmek, sosyal, kültürel ve ekonomik alanda üretime katkıda bulunmak vb. gayelerle kurulmuştur
 
Hedef kitlesi
- Zorunlu ilköğretim yaşını tamamlamış olanlar,
 
- Bir meslek eğitimi alma imkânı bulamamış ya da herhangi bir nedenle eğitimini yarıda bırakmış olanlar,
 
- Yeni bir meslek, hobi ya da sanat edinmek isteyenler,
 
- Sosyal çevre edinmek ya da çevresini genişletmek isteyenler,
 
- Kendini geliştirerek mesleğinde ilerlemek isteyenler,
 
- Kendini yenileme ve rehabiliteye ihtiyaç duyanlar,
 
 
 
Yasal Dayanaklar
- 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,
 
- 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
 
- 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu,
 
- 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu,
 
- 5393 Sayılı Belediye Kanunu,
 
- Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği,
 
- İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik,
 
- Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında Tam Gün Tam YılEğitim Uygulamasına İlişkin Yönerge.
 
 
 
Müfredat
Yasal dayanaklar ve protokoller çerçevesinde, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği ve Milli Eğitim Bakanlığı Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü yönetmelik ve esaslarına göre eğitim verilmektedir. Kurslarda verilen dersler ve içerikleri, MEB mevzuat hükümlerine uygun olarak belirlenmektedir.
 
 
 
Eğitim Türü
etiSEM, yaygın eğitimin ilkeleriyle gerçekleştirilen bir yetişkin eğitimi organizasyonudur. Zorunlu eğitim yaşını tamamlamış her Etimesgutlu etiSEM kursiyeri olabilir. Bazı kurs programlarında geçerli olmak üzere etiSEM'de kursiyer alt yaş sınırı 9'dur. Üst yaş sınırı yoktur.
 
 
 
Kayıtlar Ders Dönemi
Kayıtlar her yıl ilan edilen eğitim yılı içerisinde dönem başlangıcında kurs kayıt süresince yapılmakta olup, dersler eğitim takviminde belirtilen tarihte başlamaktadır. Derslerin eğitim süreleri branşlara göre değişmektedir. Eğitim dönemi Haziran ayında sona ermektedir.
 
 
 
Sertifika
Kursu başarıyla tamamlayıp, branşın kredisini dolduran kursiyerlere, MEB onaylı Kurs Bitirme Belgesi verilmektedir.
 
 
Kurs Ücreti
etiSEM 'in Etimesgut'lulara sunduğu bütün hizmetler (Tüm branşlar, özel eğitimler, halk seminerleri, sergiler vb.) ücretsizdir.
 
 
Kurs Binaları
etiSEM kurs merkezleri Tahsis ve Kiralama olmak üzere iki yöntemle belirlenmektedir. Tahsis yönteminde, ilçe sınırları içerisinde kamu ve özel kurumlarca etiSEM 'e bina tahsis edilmekte; kiralama yönteminde ise, kursun açılacağı bölgede, uygun bina tespit edilerek sahibinden rayiç bedel üzerinden kiralanmaktadır. Kurs binalarının tüm giderleri ( donanım, elektrik, su, temizlik, ısınma vb. ) etiSEM tarafından karşılanmaktadır.
 
Yorumunuzu Paylaşın
Adınız Soyadınız
E-posta Adresiniz
Mesajınız
Güvenlik Kodu